AOCP štatistika

Prepojenie CSD

Súbor technických a právnych opatrení dvoch depozitárov cenných papierov (CSD) na prevod cenných papierov medzi systémami.

Pozrite tiež: CSD Investora, CSD Emitenta, pridružené prepojenie CSD, priame prepojenie CSD, nepriame prepojenie CSD.