KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

CSD Emitenta

Centrálny depozitár cenných papierov (CSD) v ktorom sú cenné papiere emitované (alebo imobilizované). CSD emitenta otvára účty, ktoré umožňujú investorom (v systéme s priamou držbou) a/alebo sprostredkovateľom (vrátane CSD Investorov) držať tieto cenné papiere.