AOCP štatistika

Výstrahy

07. 12. 2022

Upozornenie na konanie spoločnosti Towardssource

NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Towardssource, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom webových stránok https://towardssource.com/ Spoločnosť Towardssource nie je subjektom dohliadaným Národnou bankou Slovenska, táto spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie Národnej banky Slovenska na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom Národnou bankou Slovenska.

Čítať viac

30. 11. 2022

Upozornenie na subjekt SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo

NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo, ktoré ponúka možnosť stať sa jeho podielnikom prostredníctvom webovej stránky https://spdr.sk/ a www.narodnabanka.sk Zároveň v marketingovej komunikácii používa družstvo neoprávnene aj slovo banka. Podľa príslušného ustanovenia zákona o bankách môže slová banka alebo sporiteľňa v obchodnom mene používať iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie.

Čítať viac

14. 09. 2022

Upozornenie Centrálneho depozitára CP na podvodnú faktúru

CDCP SR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj len „CDCP“) si dovoľuje upozorniť na existenciu podvodnej faktúry vystavenej za služby spojené s kryptomenou, na ktorej sú uvedené identifikačné údaje našej spoločnosti ako vystavovateľa faktúry. Uvádzame, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. nie je vystavovateľom takejto faktúry.

Čítať viac

23. 08. 2022

Upozornenie na falošnú webovú stránku, ktorá zneužíva meno NBS a guvernéra NBS

NBS

Podvodná platforma https://americansilverdollars.com zneužila meno Národnej banky Slovenska a guvernéra Petra Kažimíra. NBS vyzýva na ostražitosť. Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na činnosť podvodnej platformy, ktorá ponúka možnosti zárobku a zisku. Reklama nabáda slovenských spotrebiteľov k investovaniu a sľubuje vysoké výnosy. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ide o klamlivú reklamu.

Čítať viac

19. 04. 2022

Upozornenie na spoločnosť AXE Capital Group SE

NBS

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti AXE Capital Group SE, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom webových stránok https://www.instagram.com/axe.capital.group/ a https://www.facebook.com/AxeCapitalGroup/. Činnosť spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

Čítať viac

20. 07. 2021

Upozornenie NBS: SALUS POPULI

NBS

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity družstva Salus Populi, družstvo, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52 903 184, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 10135/N. NBS upozorňuje, že tomuto družstvu nebolo udelené povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska a nie je zapísané v žiadnom registri vedenom NBS.

Čítať viac