KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

O projekte

Zelený delfín sprievodca kapitálovým trhom

Myšlienka vytvoriť a priniesť verejnosti informačno-vzdelávací portál zameraný na oblasť kapitálového trhu bola iniciovaná na pôde Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). AOCP je subjekt pôsobiaci na domácom kapitálovom trhu viac ako 25 rokov.

INFORMAČNO-VZDELÁVACÍ PORTÁL O KAPITÁLOVOM TRHU

logo-aocp

Organizátorom projektu Zelený delfín je Asociácia obchodníkov s cennými papiermi.

quote-uvodzovky

Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí.
Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli.
Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.

Jan Amos Komenský

vlnka-pred-titulok

Zámer

Zámerom je prostredníctvom informačno – vzdelávacieho portálu Zelený delfín poskytovať širokej odbornej a laickej verejnosti aktuálne, odborné a nestranné informácie týkajúce sa investovania v oblasti kapitálového trhu. Zámerom je taktiež predstaviť možnosti získavania finančných zdrojov prostredníctvom kapitálového trhu pre podnikanie a podnikateľov.

Hlavným cieľom projektu je podporovať rozvoj kapitálového trhu vrátane zvyšovania ochrany spotrebiteľov a to prostredníctvom kvalitných informácií a vzdelávaním účastníkov trhu.

wave-element-top wave-element-bottom
vlnka-pred-titulok

Cieľové skupiny

Medzi hlavné cieľové skupiny patria tak investori investujúci do finančných nástrojov kapitálového trhu vrátane budúcich investorov, ako aj emitenti cenných papierov resp. podniky a spoločnosti hľadajúce možnosti využitia kapitálového trhu na financovanie svojich podnikateľských aktivít. Ďalšou významnou cieľovou skupinou projektu sú osoby profesionálne pôsobiace v oblasti poskytovania investičných služieb, medzi ktoré patria napr. finanční sprostredkovatelia.

vlnka-pred-titulok

Užitočné nástroje

Zelený delfín svojim návštevníkom prináša aj zaujímavé a nápomocné nástroje.