KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dolfi Vám prináša Kopi – nástroj na sledovanie výdavkov

Prvým krokom k investovaniu, je mať pod kontrolou svoje výdavky.

O potrebe a výhodách pravidelného investovania sa toho napísalo už dosť. No mnoho ľudí si hovorí, že investovať by aj začali, len im na to neostávajú žiadne peniaze. Pravidelne zažívajú pocit (obzvlášť v dnešnej dobe poznačenej vysokou mierou inflácie), že všetky peniaze čo zarobia, sa rozkotúľajú skôr než by ich stihli zainvestovať. Väčšina ľudí si svoje výdavky nekontroluje. Zelený delfín Vám preto prináša veľmi jednoduchý a efektívny nástroj ako mať prehľad o svojich výdavkoch. Týmto nástrojom je Kontrola platieb iphonom, v skratke Kopi.

Jediné čo k tomu potrebujete, je jednoduchá registrácia a využívanie platieb prostredníctvom telefónu s operačným systémom iOS17. Podrobný návod ako si túto službu aktivovať, nájdete na stránke Zeleného delfína pod označením KOPI, resp. priamo na  https://www.kopi.sk

Môžete si položiť otázku, čím je Kopi jedinečný? Veď predsa svoje výdavky realizované prostredníctvom Vášho bankového účtu, môžete kontrolovať priamo na Vašom bankovom účte. Kopi má však niekoľko užitočných a dokonca aj jedinečných výhod.

V čom je Kopi jedinečný?

K tým jedinečným vlastnostiam možno zaradiť napr. možnosť sledovania nielen vlastných výdavkov, ale aj výdavkov viacerých (alebo aj všetkých) členov Vašej rodiny a to buď jednotlivo, alebo sumárne (viď. obrázok).

Kopi sleduje Vaše vlastné ciele

Kopi Vám zároveň dáva možnosť nastavovať pre Vás (ako aj Vašich blízkych) mesačný výdavkový cieľ. Po jeho dosiahnutí, budete formou notifikácie informovaný o jeho prekročení (občas pomôže upozornenie, že plánované mesačné výdavky som už vyčerpal). Toto je samozrejme len možnosť, ktorú môžete ale nemusíte využívať.

Kopi integruje všetky Vaše účty

Ďalšou výhodou je, že pokiaľ využívate viacero platobných kariet a máte bankové účty v rôznych bankách, tak Kopi Vám dáva možnosť integrovať všetky platby z rôznych účtov do jedného sumárneho prehľadu. Jednoducho všetky Vaše úhrady bez ohľadu na to, z ktorej karty a bankového účtu boli realizované, máte kumulované na jednom mieste.

Kopi je univerzálny

Kopi myslel aj na to, že okrem platenia telefónom možno používať aj iné formy platby, napr. platba hotovosťou alebo bankovým prevodom (napr. trvalý príkaz). V takomto prípade máte možnosť si takéto platby do svojej evidencie doplniť manuálne. Platby telefónom sú pritom plne automatické a na Vašom účte ich máte evidované v priebehu pár sekúnd po ich realizácii.

Kopi maximalizuje Vaše súkromie

Ak je pre Vás súkromie a bezpečnosť na prvom mieste potom vedzte, že môžete pokojne spávať, pretože Kopi pre svoje fungovanie nepotrebuje a ani nezbiera žiadne osobné či iné citlivé údaje. Nakoľko evidencia všetkých platieb je vedená výlučne pod menom telefónu, ktorý si Vy sami vyberiete, Kopi nepotrebuje poznať Vaše osobné údaje (akými sú napr. meno, priezvisko, rodné číslo, čísla bankových účtov alebo platobných kariet) a preto nimi ani nedisponuje.

Kopi šetrí Vaše náklady

Aby Vám Zelený delfín nielen pomohol mať prehľad o výdavkoch, ale Vám takisto pomohol aj ušetriť a z ušetrených ste mali potom možnosť investovať, tak nástroj Kopi je pre Vás k dispozícií bez akéhokoľvek poplatku, a teda úplne zdarma.