KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Veľký seriál: Moja investičná cesta (časť XII.)

Cesta je cieľ. Čo sa môže hodiť na investičnú cestu?

Myslím si, že pre investovanie platí dvojnásobne, že „cesta je cieľ“. Ja po tejto ceste kráčam už 30 rokov a netuším koľko rokov je ešte predo mnou. No to, čo nie len tuším, ale rokmi overovania cez pokus-omyl aj viem je, že investovanie je proces sebapoznávania a zdokonaľovania sa v tom, čo robíme. Viem, že dokonalosť aj v tejto zručnosti je len mojím zbožným želaním, ktorú navyše asi nikdy nedosiahnem, ale to ani nie je nevyhnutné.

Ak budem v budúcnosti na svojej ceste robiť aj nové, prípadne dokonca aj opakovať tie staré chyby, napriek tomu stále viem, že ovocie, ktoré mám vďaka investovaniu, stojí za to úsilie a snahu. Tým ovocím z investovania je predovšetkým väčšia miera nezávislosti a finančnej slobody. Je to práve sloboda ako taká, ktorú považujme za jednu z najväčších hodnôt v živote (asi nie je náhoda, že práve za slobodu boli milióny ľudí v minulosti, ale aj dnes ochotní položiť dokonca aj svoje životy). Mám za to, že investovanie je jedným z nástrojov na zvyšovanie miery finančnej nezávislosti, ktorá podmieňuje našu slobodu.

Rozhodne nie je mojím cieľom a ani zámerom dávať rady „ako správne investovať“, pretože ja sám sa to stále len učím a hľadám svoju vlastnú investičnú cestu. Teda svoj vlastný cieľ. Okrem toho si plne uvedomujem jedinečnosť každej ľudskej bytosti, ktorá sa prejavuje aj pri investovaní tým, že každý z nás by mal hľadať svoju vlastnú investičnú cestu. A to takú, ktorá mú čo najviac vyhovuje a vystihuje jeho potreby, požiadavky, ale aj jeho vlastná charakter.

To samozrejme neznamená, že je každý z nás pri tomto procese hľadania odkázaný len sám na seba. Práve naopak, v oblasti investovania podobne ako takmer v každej inej oblasti nášho života, aj tu máme možnosť využiť služby profesionálov. A ja rozhodne odporúčam tieto služby aj využiť, nakoľko Vám môžu ušetriť množstvo drahocenného času a verím, že aj znížiť Vaše „školné“, teda zbytočné straty. Na druhej strane vedzte, že investovanie bez istých strát nie je principiálne možné. O tom som presvedčený na 100%. No o oveľa viac prídete, ak Vám strach z investovania zabráni sa na Vašu vlastnú investičnú cestu vydať.

Ak sa teda rozhodnete na túto cestu vydať, ja Vás v tomto rozhodnutí len povzbudzujem, a tiež aby ste ho urobili čím skôr a nestrácali tak najvzácnejšiu komoditu, ktorú máte a tou je čas. Práve čas je totiž tým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje hodnotu Vášho portfólia.

A okrem môjho povzbudenia Vám na Vašu cestu pribalím do „batôžka“ ešte aj pár dobre mienených rád a tipov, ktoré sa Vám možno budú cestou hodiť.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež predchádzajúcu časť: Veľký seriál: Moja investičná cesta (časť XI.)

Dobré vedieť  – čo sa môže hodiť na investičnú cestu?

Tak ako som uvádzal už skôr, pri investovaní je dôležité pozerať na čistý výnos. Teda výnos očistený najmä o poplatky a dane. Preto odporúčam vždy sa pýtať (a nielen pýtať ale si aj overiť) na všetky poplatky súvisiace s danou investíciou. Pozor, najlacnejšie ešte automaticky nemusí znamenať aj najlepšiu kúpu. Dôležitý je pomer cena verzus služba. Teda čo za uhradený poplatok dostanem (akú službu/ protihodnotu). Vyberajte najlacnejšiu, ale porovnávajte jablká s jablkami. Príklad, poplatok za obstaranie nákupu a predaja verzus poplatok za investičné poradenstvo. Investičné poradenstvo je kvalitatívne iná služba ako len poplatok za nákup alebo predaj. Je pravdou, že veľa ľudí u nás to príliš nerozlišuje, no dobre poradiť je niekoľko násobne vyššia hodnota ako len sprostredkovať nákup alebo predaj.

Ďalšou radou je, že aj Váš čas má svoju hodnotu, ktorú nezabudnite zohľadniť aj pri investovaní.

Pokiaľ ide o zdaňovanie výnosov z investovania, niektorým daniam sa nevyhnete, no odporúčam využiť všetky zákonom dostupné možnosti a zvýhodnenia, ako tieto náklady znížiť. Hovorím o zákonných možnostiach a zvýhodneniach, takže je to legitímne a legálne. Je potom na Vašu škodu ak tieto možnosti nepoznáte alebo ich nevyužijete.

V tejto súvislosti Vám dávam do pozornosti predovšetkým tzv. „časový test“. Netuším ako dlho ešte bude v platnosti no dnes,  keď píšem tieto riadky, tak máme ako investori možnosť uplatniť si tento časový test prakticky na všetky verejne obchodovateľné cenné papiere za podmienky, že doba ich držby (čas od nášho nákupu do dna predaja) trvala aspoň 1 rok. V takomto prípade je celý tzv. „kapitálový zisk“ (rozdiel medzi predajnou a nákupnou hodnotou) nezdaňovaný.

Ušetriť nemalé sumy môžete aj pri zdaňovaní dividend plynúcich zo zahraničných cenných papierov. V praxi sa celkom bežne stáva, že dividenda plynúca od zahraničnej spoločnosti môže byť zdanená sadzbou 15%, ale aj 35% a to len v závislosti od toho u akej spoločnosti máte vedený Váš investičný účet, na ktorom tieto cenné papiere ležia. Preto sa na to informujte vopred, prípadne tomu prispôsobte Vaše investovanie.

Ja mám napr. svoj investičný účet vedený v súčasnosti u viacerých o.c.p. (domácich aj zahraničných) a v prípade jedného zahraničného o.c.p., sú dividendy zdaňované sadzbou 35%, preto u tohto o.c.p. pred rozhodným dňom svoju pozíciu pravidelne predám, aby som sa vyhol tejto 35% zrážke dane s tým, že zároveň využívam časový test v kombinácii držby tých istých akcií u iného obchodníka. Dôvod tohto rozdielneho prístupu v zrážke dane súvisí s identifikáciou konečného užívateľa., teda majiteľa cenných papierov a jeho rezidenciou (pýtajte sa na dotazník W-8BEN, resp. priamo na výšku dane, ktorú Vám o.c.p. bude zrážať pri výplate dividendy).

Podľa možnosti diverzifikujte nielen Vaše portfólio, ale aj Vašich partnerov, prostredníctvom ktorých investujete.

Ak si otvárate vlastný investičný účet, overte si (inak je to aj ich povinnosť Vás o tom informovať)  do akej kompenzačnej schémy (v SR je to Garančný fond investícii) daná spoločnosť spadá a do akej výšky je Váš majetok chránený. Pozor, v prípade o.c.p. hovoríme o ochrane pred jeho nedostupnosťou, čo „de facto“ znamená pred ukradnutím zo strany príslušného o.c.p. a nie pred jeho znehodnotením v dôsledku vývoja cien na finančných trhoch. V SR je táto výška aktuálne 50 tis. Eur, v iných krajinách je bežne 20 tis. Eur. Overte si to a podľa toho sa zariaďte.

Róbert Kopál

Riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež predchádzajúcu časť: Veľký seriál: Moja investičná cesta (časť XI.)