KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

10 užitočných rád pre začínajúcich investorov. Číslo 9 mnohých prekvapí

Úspešné investovanie nie je jednoduché, aj keď to mnohí tvrdia. Nie je však ani také zložité, ako si mnohí myslia.

Ak by bolo jednoduché, boli by sme všetci bohatí. Ak by však bolo komplikované, počet investorov by nemohol byť taký vysoký.

Jednoduchosť v investovaní spočíva predovšetkým v zaslaní peňazí. Zložité je vybrať si kam peniaze poslať a problémom zvykne byť aj správanie investora. Nie je totiž jednoduché vybrať si z početnej ponuky poskytovateľov i z ponuky investičných produktov. Tiež treba dodržiavať zopár pravidiel pri sledovaní vývoja hodnoty investície.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Všetko je jednoduchšie s finančnou rezervou

Ponúkame pár oblastí investovania, ktoré je vhodné poznať ešte pred investovaním, resp. si ich aspoň uvedomiť pri už existujúcej investícii. Pomôže to pochopiť prípadný neúspech a vysvetliť jeho dôvod.

1.) Vedomosti

Kto do finančného trhu skočí bez toho, aby chápal, ako funguje, vystavuje sa riziku získania skúseností z vlastných a drahých chýb.

2.) Riziká

Každá investícia je spojená s rizikom. Negatívnou správou je, že zoznam týchto rizík je veľmi dlhý. Pozitívnou správou je, že riziká je možné efektívne riadiť. Vďaka uvedomeniu si rizík a ich riadeniu sa dá ochrániť kapitál a zvyšovať šanca na úspech.
 

3.) Emócie

Emócie ovplyvňujú zdravý úsudok. Pri investovaní je vhodnejšie spoľahnúť sa na čísla z analýz než na aktuálne pocity a náladu. Chamtivosť, obavy či stres sú častým dôvodom výrazných strát.
 

4.) Disciplína

Cesta k úspechu nikdy nie je priamočiara a bez prekážok. Dodržiavanie pravidiel a plánu však k nemu vedie. Aj keď je náročnejšie zvládať poklesy než nárasty hodnoty investície, oba smery pohybu sú prirodzené pre každý typ investície.
 

5.) Nadmernosť

Neustála obmena čohokoľvek súvisí vždy so stratami a dodatočnými nákladmi. Odolanie emóciám a dodržanie disciplíny zabraňuje nadmernému obchodovaniu, teda situácii, keď investícia nedosahuje v krátkom čase očakávané dlhodobé výsledky.
 

6.) Plán

Kto nevie, kam sa chce dostať, môže ísť akýmkoľvek smerom. Finančný plán výrazne zjednodušuje výber investičných nástrojov, určuje trvanie ich vlastníctva a čas i spôsob predaja. Plán zamedzuje impulzívnosti, ktorá vedie skôr k stratám než k ziskom.
 

7.) Reakcie

Finančný trh sa neustále a rýchlo vyvíja. Oneskorené reakcie na vzniknuté udalosti spôsobujú straty. Schopnosť rýchlej reakcie na udalosti a aj možnosť využiť krátkodobé príležitosti je vlastnosťou úspešných obchodníkov, nie bežných investorov.
 

8.) Straty

Nikto sa nedokáže stopercentne vyhnúť stratám. Dôležité je minimalizovať ich. Preto je potrebné diverzifikovať a rozlišovať medzi stratami spôsobenými nesprávnym rozhodnutím a stratami vyvolanými globálnymi udalosťami. Snaha vymazať stratu predlžovaním trvania investície je vhodná pri dostatočne diverzifikovanom riešení, nie však pri výbere konkrétnych cenných papierov. To môže viesť k prehĺbeniu existujúcej straty.
 

9.) Zisky

Rovnako, ako je dôležité včas ukončiť stratový obchod, je dôležité včas ukončiť aj ziskový obchod. Žiadna investícia nebude donekonečna zvyšovať svoju hodnotu. Opäť je to plán, ktorý stanoví, kedy je vhodná realizácia zisku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poklesu zisku a následná snaha získať späť stratené, ktorá môže viesť až k strate.
 

10.) Prispôsobovanie sa

Podmienky a možnosti trhu sa postupom času menia a dôležité je prispôsobovať sa zmenám. To, čo bolo výnosné v minulosti, s veľkou pravdepodobnosťou nebude výnosné v budúcnosti. Preto je nevyhnutná priebežná obmena zloženia investície.

Ako na to

V prvom rade je potrebné využívať produkty licencovaných subjektov. Nie je to síce garancia úspechu, ale okruh ponúkaných riešení sa zúži práve o najrizikovejšie príležitosti.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Pozor na podvody pri „investovaní“

Správu investície nechajte na odborníkov. Aj odborníci sú síce ľudia so všetkými chybami, no ich chyby nie sú také časté ako pri bežných investoroch. Dodržujú totiž pravidlá na znižovanie rizík už aj pre snahu udržať si pravidelný príjem zo zamestnania.

Uprednostnite diverzifikované riešenia pred „neopakovateľnou“ investičnom príležitosťou. Čím väčšie rozloženie investície, tým menšie výkyvy bude investícia mať.

Neplánované výkyvy v hodnote investície sú dôvodom nespokojnosti investorov. Nespokojnosť však vyplýva z absencie plánu, neadekvátnej reakcie, nedodržania disciplíny a podľahnutiu emóciám.

Pravidelnosť znižuje mnohé riziká a to z pohľadu ochrany celého vkladu pred nesprávnou voľbou, nevhodného načasovania alebo dostupnosti peňazí. Výhod plynúcich z pravidelnosti je neporovnateľne viac, ako nevýhod.

Dlhodobosť je kľúčom k úspechu v prípade dodržania odporúčaní na diverzifikáciu, pravidelnosť, kvality investičného nástroja či existencie plánu.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Čaro zloženého úročenia

Ak neviete, kde začať, prípadne ako zmeniť vašu existujúcu investíciu, aby bola podľa vašich predstáv, kontaktujte nezávislého finančného sprostredkovateľa s licenciou zo sektora kapitálového trhu. Zoznam je dostupný na stránkach Národnej banky Slovenska.

Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select