KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Veľký seriál: Moja investičná cesta (časť XI.)

Moje investičné ciele, stratégie a portfólio.

Hneď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pokiaľ ide o investičný cieľ, ten som mal, mám a aj budem mať jednoznačný po celú dobu môjho investovania. A tým je dosahovanie, čo možno najvyššieho zhodnotenia. Pravdou ale je, že tomu tak nie je.

Mojím dlhodobým investičným cieľom je prostredníctvom investovania budovanie dlhodobej finančnej rezervy a jej efektívne spravovanie.

Dosahovaniu uvedeného cieľa potom podriaďujem výber vhodných aktív a finančných nástrojov, a takisto aj ich následnú alokáciu (rozmiestnenie). Aby som bol konkrétny, kým v prvých rokoch som viac preferoval investície do tzv. „rastových“ akcií (akcie s predpokladom vyššieho rastu ich ceny), postupom času ako sa hodnota môjho portfólia zvyšovala, som sa začal viac zameriavať skôr na udržanie reálnej hodnoty (čo teda najmä v časoch cválajúcej inflácie rozhodne nie je jednoduchá úloha a skôr to vyzerá na „mission impossible“).

Môže sa to javiť zvláštne, no nespomínam si, že by som si niekedy počas doterajšej doby mojej investičnej cesty stanovil svoj investičný cieľ ako nejakú konkrétnu číselnú hodnotu (cieľový stav), ktorú by som chcel alebo túžil dosiahnuť (napr. milión Eur). Napriek tomu, že investovanie je do veľkej miery práve práca s číslami, takúto potrebu resp. nutkanie som nikdy nemal. Dôvod je ten, že konkrétne číslo v budúcnosti nemá pre mňa takmer žiadnu vypovedaciu hodnotu. Vysvetlenie je veľmi jednoduché.

Dnes totiž nedokážem určiť akú reálnu hodnotu bude mať napr. 1 milión Eur o 10-15 rokov. Budúcu hodnotu totiž výrazne determinuje inflácia a tento parameter je úplne mimo moju osobnú kontrolu. Okrem toho ani reálna hodnota investičného účtu nie je garanciou reálneho resp. subjektívneho pocitu dostatku. Každý z nás máme totiž inak nastavenú mieru toho, čo je pre nás dostatočná rezerva. Záleží to od našich potrieb, ktoré si do veľkej miery stanovujeme sami. A od nich sa potom odvíja aj samotná výška potrebných rezerv, ktorá tieto potreby pokrýva.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež predchádzajúcu časť: Veľký seriál: Moja investičná cesta (časť X.)

Investičné stratégie

Pozorný čitateľ z doterajšieho textu dedukuje správne ak predpokladá, že za celú doterajšiu dobu som praktickou aplikáciou pokus-omyl hľadal investičnú stratégiu šitú na mieru pre mňa. K stanovenému cieľu vedie takmer vždy niekoľko ciest. Je len na nás, aby sme hľadali tú správnu pre seba.

Tak ako pri túre si stanovíte cieľ  a potom si volíte cestu, ktorá Vás má k nemu priviesť podľa rôznych parametrov (čas, celková dĺžka, stúpanie atď.), obdobne je to aj s voľbou investičnej stratégie. S tým rozdielom, že pri túre máte jasne stanovené body a presnú mapu. Pri investovaní a hľadaní vhodnej stratégie je to o niečo zložitejšie. Tých premenných a neznámych je tam totiž o niečo viac.

Dôležité je hľadať to, čo Vás k Vášmu cieľu približuje a nie od neho vzďaľuje a zároveň Vám Vaša stratégia aj čo možno najviac tak povediac sedí „na telo“, teda ste pri nej čo možno najviac v pohode.

Vaša stratégia je ako Váš oblek. Poznáte ten pocit, keď Vám sadne tzv. „na mieru“. Investovanie si totiž môžete aj užiť a nie ho len nejako prežiť a nebodaj pretrpieť ako nutné „zlo“, aby ste sa dopracovali k cieľu. A hľadanie toho, čo Vám sedí najviac, je proces.

Za 30 rokov som hľadal a otestoval viacero prístupov. Za ten čas som získal množstvo cenných skúseností, mnohé z nich sú k nezaplateniu, aj keď za viaceré som zaplatil vysoké „školné“. Beriem to tak, že bez týchto skúseností by som dnes nebol tam, kde som. A kde sa teda v súčasnosti asi nachádzam?

Moja aktuálna stratégia je založená na zvyšovaní dlhodobej finančnej rezervy. Tú sa snažím zvyšovať predovšetkým pravidelným mesačným odkladaním a investovaním do akciových indexových ETF (cca 15 % mojich mesačných príjmov). Zároveň, prijaté dividendy reinvestujem.

Okrem toho, časť dlhodobej voľnej hotovosti používam na dokupovanie svojich pozícií v prípade výraznejších korekcií na trhu, resp. na investovanie do akcií spoločností, ktoré vyhodnotím ako zaujímavú dlhodobú investíciu.

Uvedenou kombináciou aktivít sa snažím o zvyšovanie reálnej  hodnoty mojej dlhodobej finančnej rezervy.  Faktom je, že aktuálnu situáciu na finančných trhoch (a samozrejme aj v reálnej ekonomike) vyhodnocujem ako značne komplikovanú a pomerne ťažko predikovateľnú, a preto sa na dosiahnutie svojho zámeru ochrany snažím o diverzifikáciu svojich finančných aktív. A to tak diverzifikáciu časovú ( pravidelné investovanie), sektorovú (investujem do rôznych sektorov ekonomiky, medzi ktorými je nízka korelácia), menovú (EUR, USD a CZK), ako aj geografickú.

Pre ilustráciu vyššie uvedenej diverzifikácie uvádzam aj konkrétne čísla týkajúce sa skladby mojich aktív vrátane portfólia.

Moje portfólio

Celkové aktíva:

AktívumPodiel na celkovom majetku
Nehnuteľnosti 60 %
Dlhodobá finančná rezerva  35 %
Dôchodkové sporenie II. Pilier 5 %

Z toho dlhodobá finančná rezerva je rozdelená nasledovne:

AktívumPodiel na finančnej rezerve
Akcie a indexové akciové ETF80 %
Hotovosť13 %
Zlato7 %

Top 10 akciových pozícii:

NázovPodiel na celkovom portfóliu
Philip Morris ČR24 %
Apple12 %
ČEZ11 %
Nvidia10 %
MONDELEZ    2 %
COLT GROUP  2 %
ALPHABET2 %
ERSTE2 %
TSM1,5 %
TESLA1 %

Rozdelenie finančných rezerv podľa menovej pozície:

MenaPodiel
EUR20 %
USD40 %
CZK40 %

O 2 týždne prinesieme posledný diel tohto seriálu.

Róbert Kopál

Riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež predchádzajúcu časť: Veľký seriál: Moja investičná cesta (časť X.)