KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Pozor na podvody pri „investovaní“

Vďaka informačným technológiám je dnes investovanie jednoduchšie a dostupnejšie ako kedykoľvek pred tým.

Aktuálna doba na jednej strane síce výrazne uľahčuje prístup k investovaniu, rovnako ako ho aj zlacňuje, no na strane druhej rozvoj informačných technológií umožňuje páchať čoraz sofistikovanejšie podvody. Každá  minca má dve strany.

Pozor na svoje úspory: Internetové podvody existujú aj v investovaní

Niektoré „obchodné“ platformy, ktoré sa na prvý pohľad tvária ako seriózny nástroj na investovanie a obchodovanie na finančných trhoch, nie sú v skutočnosti ničím iným ako veľmi dobre premyslenými podvodmi, ktoré majú jediný cieľ, a to okrádať neopatrných či neskúsených investorov. Množstvo ľudí sa tak žiaľ len mylne domnieva, že investovaním zhodnocuje svoje úspory, ale v skutočnosti sa stáva nič netušiacou obeťou podvodníkov.  

Príkladov rôznych podvodov nájdete na internete veľa. Veľmi zaujímavé a veľa vysvetľujúce video k tejto téme si však môžete pozrieť aj tu.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných zahraničnou finančnou inštitúciou

Otázka znie: Ako sa pred rizikom takýchto podvodov chrániť?

Najúčinnejšia ochrana je vždy prevencia.

To však určite neznamená, že investovaniu sa treba radšej veľkým oblúkom vyhnúť. Znamená to, že pri výbere spoločnosti prostredníctvom ktorej sa rozhodnete investovať svoje peniaze, si najskôr dôkladne preveríte. Príslovie „Dôveruj ale preveruj“ tu platí 3-násobne.

Pravidlo číslo 1 bezpečného investovania preto znie: „Investuj len cez spoločnosť, ktorá je dohliadaná a oficiálne licencovaná.“

Čo to znamená?

Jednoducho toľko, že spoločnosť, ktorá ma zaujala, si dokážem najskôr vyhľadať a overiť v registri subjektov finančného trhu, konkrétne tu https://subjekty.nbs.sk/.

To, že konkrétny subjekt v zozname nájdem, ešte samozrejme na 100 % negarantuje, že pri svojej investícii neutrpím možnú stratu v dôsledku výkyvov na finančných trhoch, no mám aspoň garanciu toho, že tento subjekt je pod dohľadom Národnej banky Slovenska (NBS) resp. iného regulátora v zahraničí.

Zároveň to znamená, že daná spoločnosť, ktorá je v zozname, musí plniť prísne štandardy a pravidlá podnikania v oblasti finančného trhu.

No a v neposlednom rade, v prípade zlyhania všetkých nástrojov na ochranu klienta nastupuje systém možnej kompenzácie napr. cez Garančný fond investícií.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Garančný fond investícií – dôležitý kameň v mozaike ochrany klienta