KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

GLEIS

Globálny systém LEI kódov (Global Legal Entity Identifier System)

GLEIS je federatívny systém zahŕňajúci miestne prevádzkové jednotky,  koncových užívateľov a ďalších partnerov spolupracujúcich s GLEIF pri prideľovaní LEI kódov, správe údajov a ich zverejňovaní.