KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

m
  • Medzinárodný centrálny depozitár cenných papierov(ICSD) Centrálny depozitár cenných papierov(CSD) CSD je špecializovaná licencovaná inštitúcia, ktorá tvorí základnú infraštruktúru kapitálového trhu. CSD vykonáva prvotnú evidenciu […]
  • Menovitá hodnotapeňažná suma, na ktorú cenný papierPeniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä […]
  • MIC kód(ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]
  • Mimoburzové (OTC) obchodovanieSpôsob obchodovania, ktorý nezahŕňa regulovaný trh. Na mimoburzových trhoch účastníci priamo obchodujú jeden s druhým, predovšetkým prostredníctvom telefónu alebo počítača.
  • Multilaterálny (viacstranný) nettingDohoda medzi troma alebo viacerými stranami pre netting záväzkov a vyrovnanie multilaterálnych pozícií pre čisté vyrovnanie.