KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Menovitá hodnota

peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.

Pozrite tiež: trhová hodnota