KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

p
  • PárovanieProces využívaný na porovnanie detailov týkajúcich sa obchodu alebo vyrovnania poskytnutých stranami v snahe zaistiť, či súhlasia s podmienkami transakcie.
  • PFOD(platba bez dodania cenných papierov) Typ prevodného príkazu, ktorý definuje výmenu hotovosti bez dodania cenných papierov.
  • Platobný systémTento termín má dva významy: 1) v niektorých prípadoch ide o súbor nástrojov, bankových postupov a systémov medzibankových prevodov peňažných prostriedkov, ktoré umožňujú […]
  • Podkladové aktívum(Underlying asset) Aktívum, (t.j. finančný nástroj alebo cenný papierPeniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú […]
  • Potvrdenie obchodu(konfirmácia) Proces, pri ktorom sú podmienky obchodu overené buď priamymi účastníkmi trhu alebo centrálnym subjektom.
  • Prepojenie CSDSúbor technických a právnych opatrení dvoch depozitárov cenných papierov (CSD) na prevod cenných papierov medzi systémami. Pozrite tiež: CSD InvestoraTermín využívaný […]
  • Prevodný príkaz(Transfer order) Príkaz alebo správa(Custody) Úschova a správa subjektom povereným vykonávať tieto činnosti, ako i činnosti týkajúce sa cenných papierov a iných […]
  • Priame prepojenie CSDÚčet otvorený centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD), ktorý je označený ako „CSD Investora“ v účtovných záznamoch iného CSD označovaného ako „CSD […]
  • Priamy účastníkÚčastníkSubjekt, ktorý je identifikovaný/uznávaný prevodným systémom a – buď priamo alebo nepriamo – môže odosielať prevodné príkazy tak, že je […]
  • Pridružené prepojenie CSDZmluvná alebo technická dohoda, ktorá umožňuje CSD Emitenta a CSD Investora držať a prevádzať cenné papiere prostredníctvom účtu u tretieho CSD („prostredný […]