AOCP štatistika

Prevodný príkaz

(Transfer order)

Príkaz alebo správa vyžadujúca prevod aktíva (napr. peňažných prostriedkov, cenných papierov a iných finančných nástrojov alebo komodít) od dlžníka k veriteľovi.