KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

g
  • Garančný fondFond, ktorý kompenzuje účastníkov, ktorí nepochybili za straty, ktoré utrpia v prípade, ak si jeden alebo viacerí účastníci nesplnia svoje záväzky.
  • GLEIFNadácia GLEIFNadácia GLEIF (The Global LEI Foundation) Bola založená v júni 2014 ako nezisková organizácia pod dohľadom ROC s cieľom pôsobiť […]
  • GLEISGlobálny systém LEI kódov (Global Legal Entity Identifier System) GLEIS je federatívny systém zahŕňajúci miestne prevádzkové jednotky,  koncových užívateľov a ďalších […]
  • Globálny certifikátJediný fyzický certifikát, ktorý pokrýva všetky alebo iba niektoré emisie cenných papierov.
  • Governance(riadenie) Postupy, prostredníctvom ktorých sa stanovujú ciele právneho subjektu, identifikujú sa spôsoby ich dosahovania a meria sa výkonnosť subjektu. Ide predovšetkým […]
  • Gross settlement(hrubé vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. Deň vyrovnania môže […]
  • Gross settlement system(Systém hrubého vyrovnania) Prevodnýsystém, v ktorom vysporiadanie peňažných prostriedkov alebo príkazov na prevod cenných papierov nastane individuálne t.j.  na základe príkaz-po-príkaze.
  • GUI(Grafické užívateľské rozhranie) Spôsob a popis komunikácie užívateľa s počítačom. Spočíva v tom, že maximum ovládacích prvkov, parametrov, dátových súborov, aplikácií a samotných pracovných […]