AOCP štatistika

GUI

(Grafické užívateľské rozhranie)

Spôsob a popis komunikácie užívateľa s počítačom. Spočíva v tom, že maximum ovládacích prvkov, parametrov, dátových súborov, aplikácií a samotných pracovných plôch programov je zastúpených na obrazovke počítača ako homogénne objekty. S týmito objektmi sa pracuje pomocou vstupného zariadenia (myš, tablet). (pozn. príkazy sa podávajú cez aplikáciu na obrazovke)