KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

o
  • Oceňovanie podľa trhovej hodnoty(marking to market) Prax preceňovania cenných papierov a finančných nástrojov použitím aktuálnych trhových cien.
  • Oddelenie aktív(segregácia) Spôsob ochrany aktív klienta, pri ktorom sú aktíva držané oddelene od aktív správcu (prípadne iných klientov).