KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Oceňovanie podľa trhovej hodnoty

(marking to market)

Prax preceňovania cenných papierov a finančných nástrojov použitím aktuálnych trhových cien.