KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

b
  • BeneficientPríjemca peňažných prostriedkov alebo cenných papierov. V závislosti od kontextu môže byť beneficientPríjemca peňažných prostriedkov alebo cenných papierov. V závislosti od kontextu […]
  • BIC kód(ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]
  • Bilaterálny nettingDohoda, pri ktorej si dve strany započítajú svoje bilaterálne záväzky.