KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

BIC kód

(ISO 9362 Business Identifier Code)

BIC kód je 8- alebo 11-miestny kód prideľovaný spoločnostiam podľa ISO štandardu 9362 Identifikačný kód spoločnosti. BIC kód sa používa ako medzinárodný identifikátor a umožňuje tým automatizáciu spracovania informácií pre finančné služby – adresovanie správ, smerovanie obchodných transakcií a identifikáciu obchodných strán. BIC kód prideľuje finančným a nefinančným inštitúciám SWIFT ako Registračná Autorita pre ISO štandard 9362.

Pozrite tiež: SWIFT