KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu)

Členmi vlastnené družstvo, ktoré finančné inštitúcie a podniky používajú na zasielanie finančných správ. Táto činnosť zahŕňa bezpečnú výmenu proprietárnych údajov, pričom je zabezpečená ich dôvernosť a integrita. SWIFT poskytuje proprietárnu komunikačnú platformu, produkty a služby, ktoré umožňujú finančným inštitúciám a podnikom napojiť sa a vymieňať si finančné informácie. Druhý okruh pôsobnosti SWIFT-u je v definovaní a presadzovaní komunikačných štandardov. SWIFT prideľuje aj BIC kód finančným a nefinančným inštitúciám. SWIFT bol založený v r.1973 a v súčasnosti ho využíva viac ako 10 800 finančných inštitúcií a podnikov vo viac ako 200 krajinách sveta.

Pozrite tiež: BIC kód