KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

e
  • ECMSEurópsky systém riadenia kolaterálov (The Eurosystem Collateral Management System) Predstavuje jednotnú technickú platformu pre národné centrálne banky, prostredníctvom ktorej budú […]
  • Emisia cenných papierovSúbor zastupiteľných cenných papierov (CP) emitovaných určitým emitentom na základe jeho rozhodnutia. V rozhodnutí o emisii CP stanoví emitent hlavne druh CP […]
  • Emisné podmienky dlhopisovSú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu.
  • Emitent cenných papierovPrávnická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať (emitovať) cenné papiere. Emitent rozhoduje o forme cenného papiera, ktorý ide […]
  • Európska centrálna banka(ECB) ECB zabezpečuje, aby úlohy zverené Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie plnila buď vlastnou […]
  • Európsky systém centrálnych bánk(ESCB) Európska centrálna banka(ECB) ECB zabezpečuje, aby úlohy zverené Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie […]
  • EurosystémEurópska centrálna banka a národné centrálne banky členských štátov, ktoré zaviedli euro tvoria Eurosystém.  Zmluva o fungovaní Európskej únie uvádza úlohy Európskeho […]