KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Emisné podmienky dlhopisov

Sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu.