KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

ROC

Výbor regulátorov pre dohľad (Regulatory Oversight Committee)

Skupina viac ako 60 verejných orgánov z viac ako 40 krajín (národných regulátorov) založená v januári 2013 s cieľom koordinovať a dohliadať nad celosvetovým rámcom identifikácie právnického subjektu tzv. Globálnym systémom LEI kódov (GLEIS).