KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

i
  • ImobilizáciaUmiestnenie fyzických certifikátov pre cenné papiere a finančné nástroje v spoločnom depozitári alebo v  centrálnom depozitári cenných papierov tak, aby boli následné […]
  • Infraštruktúra finančného trhu(FMI) Multilaterálny systém medzi zúčastnenými inštitúciami, vrátane prevádzkovateľa systému, ktorý sa používa za účelom zúčtovania, vyrovnania alebo zaznamenania platieb, cenných […]
  • Integrita emisie cenných papierovVýsledok právnych požiadaviek a postupov účtovania cenných papierov ktorý zabezpečuje, že počet emitovaných cenných papierov sa zakaždým rovná celkovému počtu cenných […]
  • IPO(Initial public offering) Je proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie verejnosti.
  • ISIN kód(ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]
  • ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]