KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Integrita emisie cenných papierov

Výsledok právnych požiadaviek a postupov účtovania cenných papierov ktorý zabezpečuje, že počet emitovaných cenných papierov sa zakaždým rovná celkovému počtu cenných papierov v obehu (t.j. platne zaúčtovaných na účtoch investorov).