KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

v
  • Valné zhromaždenieJe najvyšším orgánom akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenieJe najvyšším orgánom akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v […]
  • Verejná ponuka cenných papierovOznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sú uvedené dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných cenných […]
  • Vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. Deň vyrovnania(Settlement day) Deň, […]