AOCP štatistika

Vyrovnanie

(settlement)

Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. Deň vyrovnania môže byť finálny alebo provizórny.

Pozrite tiež: finálne vyrovnanie, gross settlement (hrubé vyrovnanie), net settlement (čisté vyrovnanie).