AOCP štatistika

Net settlement

(čisté vyrovnanie)

vyrovnanie prevodných príkazov na čistom základe.