KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

t
  • TARGET2 (T2)Systém hrubého vyrovnania v reálnom čase v eurách. TARGET2 vyrovnáva platby v eurách v peniazoch centrálnej banky a funguje na základe jednotnej IT platformy, kam […]
  • TARGET2-Securities (T2S)Jednotná technická platforma Eurosystému, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) a národným centrálnym bankám poskytovať v Európe základné, cezhraničné a neutrálne služby […]
  • Transfer LEIPrenos LEI, celej správy a údržby LEI kódu od jedného LOU k inému LOU
  • Trhová hodnotaCena cenného papiera, ktorá je vygenerovaná trhom t.j. ponukou a dopytom po cennom papieri.
  • Trhová infraštruktúraSystémy využívané na obchodovanie, zúčtovanie(clearing) Proces prevodu, zosúladenia a v niektorých prípadoch i potvrdenia prevodných príkazov pred vyrovnaním, prípadne zahrnutia nettingu príkazov a vytvorenia […]