KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

TARGET2 (T2)

Systém hrubého vyrovnania v reálnom čase v eurách. TARGET2 vyrovnáva platby v eurách v peniazoch centrálnej banky a funguje na základe jednotnej IT platformy, kam sa odosielajú všetky platobné príkazy na spracovanie. Toto znamená, že sú všetky platby prijímané rovnakým technickým spôsobom. TARGET2 je po právnej stránke štruktúrovaný ako multiplicita systémov RTGS (komponentných systémov TARGET2).