AOCP štatistika

RTGS

Systém hrubého vyrovnania v reálnom čase (Real-time gross settlement system)

Systém vyrovnania, v ktorom sa spracovanie a vyrovnanie uskutočňujú na základe transakcia-po-transakcii (bez nettingu) v reálnom čase (t.j. kontinuálne).