KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Systém vyrovnania

(Settlement system)

Systém, ktorý umožňuje vyrovnanie prevodov peňažných prostriedkov, aktív alebo finančných nástrojov.

Pozrite tiež: SSSsystém vyrovnania cenných papierov