KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

SSS

(Systém vyrovnania cenných papierov)

Systém, ktorý umožňuje prevod cenných papierov buď bez platby (dodanie bez finančného vyrovnania – FoP), alebo proti platbe (dodanie s finančným vyrovnaním – DVP).

Pozrite tiež: FOP, DVP