AOCP štatistika

DvP

(Dodanie proti platbe)

Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája prevod cenných papierov a prevod peňažných prostriedkov takým spôsobom, aby k dodaniu cenných papierov došlo vtedy a iba vtedy, ak sa uskutoční zodpovedajúca platba.