KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

k
  • Kontinuita obchodných činnostíStav neprerušených obchodných činností. Tento termín tiež zahŕňa všetky organizačné, technické a personálne opatrenia prijaté v snahe: 1)   zabezpečiť pokračovanie obchodných aktivít […]
  • Korporátna udalosťUdalosť týkajúca sa emitenta cenného papiera, ktorá má vplyv na akcionárov, resp. majiteľov/držiteľov cenného papiera – napríklad valné zhromaždenieJe najvyšším […]