KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Kontinuita obchodných činností

Stav neprerušených obchodných činností. Tento termín tiež zahŕňa všetky organizačné, technické a personálne opatrenia prijaté v snahe:

1)   zabezpečiť pokračovanie obchodných aktivít bezprostredne po kríze; a

2)   postupne zaisťovať pokračovanie operácií všetkých obchodných činností v prípade trvalého a vážneho prerušenia.

Pozrite tiež: záložný systém