KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

GLEIF

Nadácia GLEIF (The Global LEI Foundation)

Bola založená v júni 2014 ako nezisková organizácia pod dohľadom ROC s cieľom pôsobiť ako operačné rameno globálneho LEI systému pri zavádzaní a využívaní LEI. GLEIF poveruje a monitoruje miestne prevádzkové jednotky zapojené do systému  GLEIS. Zároveň poskytuje technickú infraštruktúru potrebnú k zjednoteniu verejne prístupných informácií o LEI zverejňovaných miestnymi prevádzkovými jednotkami.