KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

f
  • Finálne vyrovnanie(finálny prevod) Vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. Deň vyrovnania […]
  • Finančná správaFinančná správaFinančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy […]
  • FISN kód(ISO 18774 – Financial Instrument Short Name) FISN kód(ISO 18774 - Financial Instrument Short Name) FISN kód je 35-miestny alfanumerický […]
  • FOP(Dodanie bez finančného vyrovnania) Typ prevodného príkazu, ktorý špecifikuje dodaniePrevod finančných nástrojov alebo komodít prostredníctvom zaknihovania alebo fyzickej výmeny. cenných […]