AOCP štatistika

Slovník

f
  • Finálne vyrovnanie(finálny prevod) Vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. Deň vyrovnania […]
  • FISN kód(ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]
  • FOP(DodaniePrevod finančných nástrojov alebo komodít prostredníctvom zaknihovania alebo fyzickej výmeny. bez finančného vyrovnania) Typ prevodného príkazu, ktorý špecifikuje dodanie cenných […]