KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Finančná správa

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Viac na: https://www.financnasprava.sk/