AOCP štatistika

FISN kód

(ISO 18774 – Financial Instrument Short Name)

FISN kód je 35-miestny alfanumerický kód prideľovaný podľa ISO štandardu 18774 Skrátený názov finančného nástroja. ISO štandard zavádza konzistentný a jednotný spôsob skráteného označovania finančných nástrojov. ISO štandard 18774 by mal byť vydaný koncom roka 2015.