KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

ISO

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation)

Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných štandardov. Organizácia má 168 členských krajín a jej sídlom je Ženeva. ISO vydalo okolo 24 861 štandardov pre rôzne oblasti vrátane oblasti cenných papierov a finančných nástrojov.