KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

FOP

(Dodanie bez finančného vyrovnania)

Typ prevodného príkazu, ktorý špecifikuje dodanie cenných papierov, ktoré nie je spojené s príslušným prevodom peňažných prostriedkov. FOP príkaz sa skladá z príkazov DFP (dodaj bez zaplatenia) a RFP (prijmi bez zaplatenia). V obidvoch prípadoch sa cenné papiere dodajú alebo prijmú bez uskutočnenia platby.