KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Korporátna udalosť

Udalosť týkajúca sa emitenta cenného papiera, ktorá má vplyv na akcionárov, resp. majiteľov/držiteľov cenného papiera – napríklad valné zhromaždenie, výplata dividendy/výnosu, ponuka na prevzatie. Akcie alebo udalosti môžu byť povinné (napr. výplata dividendy/kupónu, splatenie emisie, stock split, merger, …) alebo dobrovoľné/voliteľné (napr. ponuka na prevzatie, …) a v takom prípade majú majitelia a/alebo držitelia možnosť výberu. Corporate actions môžu byť peňažné (napr. výplata dividend, kupónov alebo bonusov) alebo nepeňažné (napr. právo na upísanie nových akcií, delenie, zlúčenia atď.).