KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Transfer LEI

Prenos LEI, celej správy a údržby LEI kódu od jedného LOU k inému LOU