KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

TARGET2-Securities (T2S)

Jednotná technická platforma Eurosystému, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) a národným centrálnym bankám poskytovať v Európe základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky. Prevádzka T2S bola spustená v roku 2015.