AOCP štatistika

Trhová hodnota

Cena cenného papiera, ktorá je vygenerovaná trhom t.j. ponukou a dopytom po cennom papieri.