KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Deň vyrovnania

(Settlement day)

Deň, kedy prebieha vyrovnanie.