KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Infraštruktúra finančného trhu

(FMI)

Multilaterálny systém medzi zúčastnenými inštitúciami, vrátane prevádzkovateľa systému, ktorý sa používa za účelom zúčtovania, vyrovnania alebo zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov alebo iných finančných transakcií.