KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Imobilizácia

Umiestnenie fyzických certifikátov pre cenné papiere a finančné nástroje v spoločnom depozitári alebo v  centrálnom depozitári cenných papierov tak, aby boli následné prevody urobené zaknihovaním (t.j. debetovaním a kreditovaním účtov majiteľov v depozitári).